Tilbage til røddere - Indre barn forløb for kvindelige selvstændige

Et dybdegående og individuelt 1:1 forløb, hvor vi vender tilbage til rødderne og forløser herfra.

Vi kan ikke adskille de sår, vi bærer dybest inde fra selve processen omkring at skabe og vedligeholde en virksomhed som føles ægte og sand, og hvor vi trives samt finder stor grad af fred og frihed.

Ekkoet fra dit indre barns uhealede smerte genlyder (også) i din hverdag som kvindelig selvstændig.

Det kan derfor være en smertefuld vej at gå - skabelsen og vedligeholdelsen af en virksomhed - når det indre sårede barns smerte genlyder i hele bevægelsen.

Vi skal ind til roden af smerten og hele herfra, når vi gerne vil have en virksomhed der føles ægte og sand for os, og hvor trivsel, fred og frihed er dybt næret.

Når vi heler indefra og ud - altså vender tilbage til traumerødderne - da vil det sprede sig som ringe i vandet i hele dit kvindeliv. Så det begrænses ikke til din virksomhed, men vil trække tråde i hele dit liv som kvinde og moder. Tråde af øget grad af fred og frihed.

Jeg har selv gået processen igennem i skabelsen af min egen virksomhed, og det er tydeligt for mig, at det der var særligt smertefuldt havde dybere rødder. Sådan er det fortsat, når jeg åbner for et nyt lag af healing. Ligeledes har jeg vidnet det i det rum, jeg har holdt gennem de seneste par år, hvor kvindelige selvstændige har repræsenteret en stor del af de kvinder jeg holder rum for.

Jeg oplever altså, at meste af det vi oplever som smertefuldt og udfordrende i vores selvstændige virksomheder trækker dybe rødder tilbage til et indre såret barn.

Det er oftest triggere til dybere hovedtraumer, og de indre sårede børn kalder på at blive hørt, holdt, æret og vidnet, så du kan være her mere fredsfyldt og frit nu.

Med rod i dyb faglig og personlig erfaring som kvinde, moder og selvstændig, da har jeg derfor uadarbejdet et dybdegående og individuelt 1:1 forløb for kvindelige selvstændige. Her vender vi tilbage til rødderne og det indre barns dybe smerte.

Vi holder rum for, og indenticerer, hvad der er smertefuldt eller udfordrer dig i dit liv som selvstændig, undersøger ind i kernen af smerten for at finde roden, og herfra forløser vi.

Fra det sted vil du i langt højere grad kunne mærke, hvad der er sandt for dig, og hvilken vej der føles ægte og nærende at gå for dig i din virksomhed. Samt ikke mindst kunne vælge at gå den vej, fordi du nu kan adskille det indres barns dybe smerte og den kvinde du er nu. Altsammen fra et sted i dyb blidhed. 

Det kan nemlig være meget smertefuldt at finde vej og skabe en virksomhed og en dagligdag, der føles sand og nærende, når der er dybe aktive traumetriggere.

Det er ofte dem, der leder os væk fra selv og vores rødder, og ud af en vej der synes at virke for andre, selv om det ikke føles sandt for os.

Det sker af nød og af dyb lyst til at lykkes med vores virksomheder. Det øger dog oftest smerten og vækker dybere adskillelse i det indre. Netop fordi vejen vi går ikke føles sand, men at vi ikke kan finde eller tør stole på vores egen. Det kan faktisk føles decideret farefuldt for det indre barn at gå sin sande vej.

Jeg har selv været igennem processen, indtil det en dag blev for smertefuldt. Jeg mærkede hvordan, jeg mistede mig selv i højere grad ved at følge flokken, når ikke det føltes sandt for mig. Derfor stod jeg en søndag aften i starten af min proces som selvstændig og fortalte min mand, at jeg hellere ville miste min virksomhed nu, end at miste mig selv yderligere. Jeg kunne ikke mere og derfra begyndte jeg at være tro mod mig med rødder i min egen dybe healingsrejse som kvinde og moder.

Med rod i personlig og faglig erfaring tilbyder jeg nu dette dybdegående og individuelt forløb 1:1, hvor vi vender tilbage til rødderne.

Min dybe kompetance er i blidhed at hjælpe dig ind og belyse roden af smerten og hele herfra. Så du finder en langt dybere grad af fred, frihed og glæde i din virksomhed.

Eksempler på smertefulde temaer med dybere rødder hos et indre såret barn kan være:

En følelse af manglende plads til dig

En følelse af manglende respekt

Frygt for udskamning eller selv-udskamning hvor slægtens ord om dig gentages af dig.

Manglende følelse af værdi.

Frygt for at blive afvist - miste forbindelsen til kunderne - og deraf lave priser og for stor fleksibilitet/tilgængelighed, der blandt andet kan skabe vrede, overvældelse, offerrolle eller sorg.

Frygt for at blive set eller for ikke blive set.

Manglende anerkendelse eller frygt herfor.

Perfektionisme der skaber indre uro og utryghed

En følelse af at måtte kæmpe og lide hele tiden.

Frygt for at følge din egen vej.

En følelse af at det er svært at mærke, hvad der føles sandt for dig.

Maglende blidhed

En følelse af at være alene og isoleret i processen. 

Selvsabotage.

En følelse af ikke at have fortjent det.

Forkerthedsfølelse.

Etc.

Spørgsmål til dig til refleksion:

Må du nyde ?.

Må du leve i fred og frihed og være her som et frit menneske ?.

Må du tjene penge eller sige nej tak til penge, fordi du ikke ønsker arbejde så meget ?.

Må du være her ?.

Må du tage plads ?.

Må du fylde eller vælge at være mindre synlig, hvis du har lyst ?.

Må du tro du kan noget ?.

Må du modsat helt lade være med at præstere ?.

Vi arbejder med indre barn for her har det rod. Det bærer du med dig i alle processer i livet.

Det er ikke en resultatorienteret praksis, men et dybdegående forløb, hvor du vil opleve:

Mindre kamp og lidelse

Mindre smerte

Mindre overvældelse

Mere overskud

Mere glæde

Mere trivsel

Mere indre og ydre ro

Dybere grad af rødder og natur

Mere fred og frihed

Således foregår mine sessioner:

Jeg tilbyder et blidt, dybdegående og forløsende forløb med rod i dit indre barn og din krops visdom.

Min intention er at holde et blidt, dybdegående og helende rum.

Mit ønske er, at du kan betragte det som et frit rum med plads til netop hele dig, hvor du ikke skal præstere.

Jeg tilbyder et rum til en rejse dybere ind, så healingen kan ske indefra og ud med rod i din krops visdom og dine indre svar.

Jeg betragter mennesket som en helhed, hvor tanker, følelser og krop er naturligt forbundet, og derfor ikke kan adskilles i det dybe traumeforløsende arbejde.

Flere psykologer rundt om i verden taler om, at vores celler husker hændelser, som vi udsættes for som børn, unge eller voksne. De taler om cellernes implicitte hukommelse, det vil sige hukommelse hinsides sproget, og omtaler cellerne som små hjerner, som sanser og lagrer oplevelser allerede på et meget tidligt stadie.

Derfor holder jeg et dybdegående rum hvor både tanker, følelser og kroppens hukommelse inddrages. Jeg guider dig blidt til at forbinde dig med din krop samt de svar der bor i den og i dit indre, og herfra forløser vi.

Forløbet:

Forløbet består af 8 sessioner af 60 minutter der afholdes via zoom.

Der er mulighed for at tage kontakt til mig mellem sessionerne mhp. kort samtale, hvis noget føles særligt udfordrende eller smertefuldt.

Din investering: 7800 kroner incl. moms.

Beløbet kan betales i 2 rater ved behov. 

Hele beløbet eller 1. rate betales forud for 1. session. 

Sessionerne afholdes på hverdage ml. 09.00 og 19.00.

Forløbet varer 3-3½ måned med 1 session i ugen de første 2 uger og dernæst en session hver 14 dag. Da det er et inviduelt forløb kan det naturligvis tilpasses ferie etc. 

Hvis forløbet taler til dig, er du meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål eller for at aftale en tid til en gratis forsamtale. Anvend kontaktformularen nedenstående.

 

Karolina om sit dybdegående 1:1 forløb hos mig:

"Mette kan noget helt særligt – hun er nærværende, lyttende og med hendes beroligende sind kan jeg få lov at åbne op til de dybe lag, der ligger i mig.

Mette skaber det mest healende rum, jeg har oplevet og alle processer kan få lov at blive gennemlevet i deres eget tempo.

Jeg var starten meget skeptisk over, at sessionerne foregik online, da jeg selv er kropsterapeut og der gik derfor 8-9 måneder inden jeg tog kontakt, men noget i mig blev alligevel ved med at søge tilbage til Mette, og jeg har ikke fortrudt et sekund.

Jeg blev ganske overrasket, for det, at det foregår online har ingen betydning. Mette skaber rummet og med hendes rummelige og kærlige tilgang, kan alt det der fylder få plads.

Jeg gik hos Mette i over et år, og det er noget af det mest meningsfulde jeg gjort for mig selv. Jeg er på et dybt plan kommet tættere på mig selv.

Der er noget i mig, som nu kan lytte mere klart og omsorgsfuldt til mig selv.

For hver enkelt session jeg har haft hos Mette har noget rykket sig i mig og det har en effekt i mit liv.

Det har påvirket min relation til mig selv, men også min relation til mine nærmeste. Jeg er dybt taknemmelig for det rum Mettee har holdt for mig.

Mette får mine varmeste og kærligste anbefalinger". - Karolina