Grundsår - Et forløb for kvindelige selvstændige


Individuelt 1:1 forløb for kvindelige selvstændige.

Vi kan ikke adskille de grundsår, vi bærer dybest inde fra selve processen omkring at skabe og vedligeholde en virksomhed som føles ægte og sand, og hvor vi trives samt finder stor grad af fred og frihed.

Åbne grundsår vil kunne trigges på alle områder i dit og deraf også i dit virke som kvindelig selvstændig.

Det kan derfor være en smertefuld vej at gå - skabelsen og vedligeholdelsen af en virksomhed - når de åbne grundsår genlyder i hele bevægelsen.

Vi skal tilbage til roden af smerten, det vil sige der hvor den oprindeligt opstod.

Når vi vender tilbage til grundsårerne, da vil det naturligt sprede sig som ringe i vandet i hele dit kvindeliv. Derfor vil dette forløb ikke kunne reduceres til din virksomhed, men vil trække dine tråde af bevidsthed, indsigt og heling i hele dit liv som kvinde og moder, og deraf øget grad af fred og frihed for hele dig. 

Kvindelige selvstændige har repræsenteret en stor del af de kvinder, jeg har haft i forløb de senste år, derfor har jeg stor erfaring fra disse forløb samt i processen med at skabe min egen virksomhed. 

Jeg oplever, at meste af det vi oplever som smertefuldt og udfordrende i vores selvstændige virksomheder har rødder i grundsår.

Med rod i dyb faglig og personlig erfaring som kvinde, moder og selvstændig, da har jeg derfor uadarbejdet et dybdegående og individuelt 1:1 forløb for kvindelige selvstændige. Her vender vi tilbage til rødderne og de åbne grundsår.

Fra det sted vil du i langt højere grad kunne mærke, hvad der er sandt for dig, og hvilken vej der føles ægte og nærende for dig at i din virksomhed og privat. Samt ikke mindst kunne vælge at gå den vej, fordi du nu kan adskille dine grundsår og den kvinde du er nu. Altsammen fra et sted i dyb blidhed. 

Forløbet:

Jeg tilbyder et dybt og blidt 1:1 samtaleforløb med inddragelse af din kroplige hukommelse.

MIt ønske er, at du kan betragte det som et frit rum, hvor du ikke skal præstere og hvor det, der er smertefuldt hos dig kan få plads via dybdegående meningsfulde samtaler, der bringer bevidsthed, indsigter, lindring og heling skridt for skridt.

Jeg betragter mennesket som en helhed, hvor tanker, følelser og krop er naturligt forbundet.

Flere psykologer rundt om i verden taler om, at vores celler husker hændelser, som vi udsættes for som børn, unge eller voksne. De taler om cellernes implicitte hukommelse, det vil sige hukommelse hinsides sproget, og omtaler cellerne som små hjerner, som sanser og lagrer oplevelser allerede på et meget tidligt stadie.

Derfor tilbyder jeg et dybdegående og meget blidt forløb, hvor både tanker, følelser og kroppens hukommelse får plads.

Forløbet består af 4 sessioner af 60 minutter der afholdes via zoom.

Forløbene aftales individuelt og kan derfor naturligt være på alt fra 4 sessioner til 8, 12, 16 etc.

De tilkøbes af et forløb på 4 sessioner af gangen. 

Din investering for et forløb af 4 sessioner: 3400 kr. incl. moms. 

Beløbet betales forud for 1. session.

Indbetaling bedes foregå via kontooverførsel på reg. 7410, kontonummer 2076827292, Sparekassen af Danmark af 1871.


Afbud:

Du bedes melde afbud senest 24 timer før afholdelse af din session. Dette via mail eller sms (ikke via Instagram).

Ved afbud herefter betragtes sessionen som afholdt.

Hvis forløbet taler til dig, er du meget velkommen til at kontakte mig for spørgsmål etc. Anvend kontaktformularen nedenstående.